Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

        Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка г) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 26. септембра 2018. године,

д о н и о   је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

         Не прихвата се  иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности чланова 11, 12, 13, 14. и 15. Закона о насљеђивању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 1/09, 55/09 и 91/16).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

         Росанда Крсмановић из Источне Илиџе дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности чланова 11, 12, 13, 14. и 15. Закона о насљеђивању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 1/09, 55/09 и 91/16). Оспорене одредбе наведеног закона су, по мишљењу даваоца иницијативе, неуставне јер је онемогућавају да буде једини законски насљедник на заоставштини свог умрлог супружника са којим није стекла заједничку дјецу. Образлажући наведено, давалац иницијативе не наводи уставноправне разлоге оспоравања већ истиче да рођаци њеног умрлог супружника, на основу наведених законских одредаба, имају  право на насљеђивање имовине коју су њих двоје стекли у току трајања брачне заједнице, а чијем стицању нису ни на који начин допринијели. По мишљењу даваоца иницијативе оспорено прописивање ставља у неравноправан положај супружнике, који у брачној заједници нису стекли дјецу, у односу на супружнике који имају дјецу а то, како наводи, представља повреду уставних одредби о основним људским правима, као и повреду права на имовину које је загарантовано Европском конвенцијом о заштити људских права и основних слобода. Предлаже да Суд утврди да оспорене законске одредбе нису у сагласности са Уставом Републике Српске.

         Оспореним одредбама Закона о насљеђивању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 1/09, 55/09 и 91/16) прописано је, и то чланом 11. да заоставштину умрлог који није оставио потомке насљеђују његов супружник и његови родитељи (став 1), да родитељи умрлог насљеђују једну половину заоставштине на једнаке дијелове, а другу половину заоставштине насљеђује супружник умрлог (став 2), а ако иза умрлог није остао супружник, родитељи умрлог насљеђују цијелу заоставштину на једнаке дијелове (став 3);  чланом 12. да ако је један родитељ оставиочев умро прије оставиоца, дио заоставштине који би му припао да је наџивио оставиоца насљеђују његова дјеца (браћа и сестре оставиочеви), његова унучад и праунучад и његови даљи потомци, по правилима која важе за случај када умрлог насљеђују његова дјеца и остали потомци (став 1), ако су оба родитеља оставиочева умрла прије оставиоца, дио заоставштине који би свакоме од њих припао да је наџивио оставиоца насљеђују њихови потомци, према одредбама става 1. овог члана (став 2), у свим случајевима оставиочева браћа и сестре само по оцу насљеђују на једнаке дијелове очев дио, а рођена браћа и сестре насљеђују на једнаке дијелове са браћом и сестрама по оцу, очев дио, а са браћом и сестрама по мајци, мајчин дио (став 3); чланом 13. ако је један родитељ оставиочев умро прије оставиоца а није оставио ниједног потомка, дио заоставштине који би му припао да је наџивио оставиоца насљеђује други родитељ, а ако је и овај умро прије оставиоца, његови потомци насљеђују оно што би припало и једном и другом родитељу, према одредбама члана 12. овог закона; чланом 14. ако су оба родитеља оставиочева умрла прије оставиоца, а нису оставили ниједног потомка, цијелу заоставштину насљеђује наџивјели супружник оставиочев;  чланом 15. да заоставштину умрлог, који није оставио ни потомке, ни родитеље, нити су ови оставили неког потомка, ни супружника насљеђују његови дједови и бабе (став 1), и то тако да једну половину заоставштине насљеђују дјед и баба са очеве стране, а другу половину дјед и баба са мајчине стране (став 2).

         Рјешењем број У-48/17 од 25. априла 2018. године ("Службени гласник Републике Српске" број 39/18) Суд није прихватио иницијативу за оцјењивање уставности чланова 11, 12, 13, 14. и 15. Закона о насљеђивању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 1/09, 55/09 и 91/16), јер је оцијенио да је законодавац, сагласно одредбама члана 49. ст. 1. и 2. и  члана 50. Устава Републике Српске, те тач. 5. и 6. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске којим је замијењен члан 68. Устава, овлашћен да Законом о насљеђивању пропише услове и начин остваривања права на насљеђивање, а у оквиру тога и да регулише питање круга законских насљедника, као и редослијед насљеђивања.

        Имајући у виду да је већ одлучивао о уставности оспорених законских одредби Суд, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), није прихватио дату иницијативу.

        Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-71/17

26. септембра 2018. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
22.5.2019.
Саопштење за јавност са 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.5.2019.
Дневни ред 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.4.2019.
Саопштење за јавност са 242. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2019.
Дневни ред 242. сједнице Уствног суда Републике Српске

27.3.2019.
Саопштење за јавност са 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2019.
Дневни ред 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>