Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а)  и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 23. маја 2018. године,  д о н и о   је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

          Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за  оцјењивање уставности и законитости пресуде Основног суда у Бањалуци број: 71 0 П148753 12 П од 9. фебруара 2015. године и пресуде Окружног суда у Бањалуци број: 71 0 П 148753 15 Гж од 25. новембра 2016. године.     

 

О б р а з л о ж е њ е

 

         Драгана Хаџидедић-Кујунџић, Ренато Кујунџић, Љиљана Кујунџић и Тони Хаџидедић-Кујунџић, сви из Бањалуке, дали су Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу  за оцјењивање уставности и законитости пресуде Основног суда у Бањалуци број: 71 0 П148753 12 П (иницијативом погрешно означен као број: 71 0 П 148 753) од 9. фебруара 2015. године и пресуде Окружног суда у Бањалуци број: 71 0 П 148753 15 Гж од 25. новембра 2016. године. Даваоци иницијативе сматрају да су оспорени акти несагласни са одредбама Устава Републике Српске и Европске конвенције о људским правима и основним слободама. Из навода иницијативе произлази да се разлози оспоравања пресуде Окружног суда у Бањалуци тичу неуважавања навода жалбе на првостепну пресуду број: 71 0 П148753 12 П, од стране Окружног суда, као и неузимања у обзир одређених доказних средстава у поступку пред овим судом. Разлози оспоравања пресуде Основног суда у Бањалуци број: 71 0 П148753 12 П у иницијативи нису посебно изложени.

Оспореном пресудом Основног суда у Бањалуци број: 71 0 П148753 12 П од 9. фебруара 2015. године, у цијелости је одбијен, као неоснован, захтјев тужиоца (у конкретном случају даваоци иницијативе) да им тужени Република Српска, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука и РЈ „Електродистибуција“ Бања Лука, на име накнаде штете по основу претрпљеног душевног бола, повреде угледа и части, слободе и права личности, као и због физичких болова и страха, солидарно исплате износ од 1 600 000 КМ. Истовремено су тужиоци, под пријетњом извршења, обавезани да Републици Српској заједнички надокнаде трошкове поступка у износу од 900 КМ, док је у остатку захтјев за накнаду трошкова одбијен као неоснован. 

Оспореном пресудом Окружног суда у Бањалуци број: 71 0 П 148753 15 Гж од 25. новембра 2016. године одбијена је жалба тужилаца и потврђена пресуда Основног суда у Бањалуци број: 71 0 П148753 12 П у дијелу којим је одбијен тужбени захтјев и захтјев тужиоца за накнаду трошкова парничног поступка и у дијелу којим су тужиоци обавезани да Републици Српској заједнички надокнаде трошкове поступка у износу од 900 КМ.

         Према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни суд одлучује о сагласности закона са Уставом и о сагласности других прописа и општих аката са Уставом и законом.

         Имајући у виду садржину и правну природу оспорених аката, Суд је утврдио да оспорене пресуде немају карактер општег акта чију уставност и законитост, сагласно одредби члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд. С обзиром на то да се ради о појединачним актима који се односе на индивидуално одређене субјекте и на конкретне правне ситуације, Суд, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), због ненадлежности, није прихватио дату иницијативу.

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и  судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-68/17

23. маја 2018. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

30.1.2019.
Саопштење за јавност са 239. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.1.2019.
Дневни ред 239. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.12.2018.
Саопштење за јавност са 238. сједнице Уставног суда Републике Српске

18.12.2018.
Дневни ред 238. сједнице Уставног суда Републике Српске

28.11.2018.
Саопштење за јавност са 237. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.11.2018.
Дневни ред 237. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>