Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а)  и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 23. маја 2018. године,   д о н и о   је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

          Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за  оцјењивање уставности и законитости Одлуке о додјели стана на кориштење, Управног одбора МДП „Чајавец“ Холдинг, ЗДП РТУ, број: 45-2-2-12/01 од 28. августа 2001. године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

         Горан Зрнић из Бањалуке дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу  за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о додјели стана на кориштење број: 45-2-2-12/01, коју је, 28. августа 2001. године, донио Управни одбор МДП „Чајавец“ Холдинг, ЗДП РТУ. Без навођења разлога оспоравања, давалац иницијативе предлаже да Суд испита да ли је ова одлука донесена у складу са Уставом и законом.

Оспореном одлуком је појединачно именованом трећем лицу додијељен на коришћење, као кадровски, једнособан стан у Улици браће Чубриловић 7, укупне површине 39 м2, те је утврђено да ће се на основу ове одлуке и рјешења директора о додјели стана на коришћење, са именованим радником закључити уговор о коришћењу стана (тач. I и II). У тачки III Одлуке прописано је да иста ступа на снагу даном доношења.

         Према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни суд одлучује о сагласности закона са Уставом и о сагласности других прописа и општих аката са Уставом и законом.

         Имајући у виду садржину и правну природу оспореног акта, Суд је утврдио да исти нема карактер општег акта чију уставност и законитост, сагласно одредби члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд. С обзиром на то да се ради о појединачном акту који се односи на индивидуално одређен субјект и на конкретну правну ситуацију, Суд, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), због ненадлежности, није прихватио дату иницијативу.

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и  судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-81/17

23.маја 2018. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

30.1.2019.
Саопштење за јавност са 239. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.1.2019.
Дневни ред 239. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.12.2018.
Саопштење за јавност са 238. сједнице Уставног суда Републике Српске

18.12.2018.
Дневни ред 238. сједнице Уставног суда Републике Српске

28.11.2018.
Саопштење за јавност са 237. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.11.2018.
Дневни ред 237. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>