Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Ograničenja prava pristupa informacijama

  Ustavni sud može odbiti zahtjev za pristup informacijama, odnosno za izuzetne informacije djelimično ili u cjelini:

  1. ako informacije utiču na otkrivanje podataka koji osnovano mogu izazvati štetu za Ustavom Republike Srpske, odnosno Zakonom o Ustavnom sudu, Poslovnikom Ustavnog suda i Odlukom o organizaciji Ustavnog suda Republike Srpske utvrđen postupak i proceduru razmatranja i odlučivanja o predmetima ovog Suda,
  2. kada zahtjev za pristup informacijama uključuje povjerljive interese strana u ustavnosudskom postupku,
  3. ako podaci povređuju interes odbrane, bezbjednosti i javni poredak,
  4. ako negativno utiču na zaštitu procesa u donošenju drugih odluka, zaključaka i pravnih stavova u skladu sa Ustavom i zakonom,
  5. kada zahtjev za pristup informacijama uključuje lične interese koji se odnose na privatnost lica u skladu sa zakonom ili Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i sloboda (član 8.),
  6. kada se, nakon provedenog postupka, utvrdi da objavljivanje informacije nije od javnog, odnosno opšteg društvenog interesa.

  Ustavni sud će saopštiti traženu informaciju bez obzira na izuzetke utvrđene zakonom, ako je to opravdano javnim interesom, imajući, pri tome, svaku korist ili štetu koje mogu proisteći iz saopštavanja informacije.

  Ako Ustavni sud nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu, o tome će u roku od osam dana obavijestiti podnosioca zahtjeva sa uputstvom o mogućnosti podnošenja žalbe nadležnom organu uključujući i pravo obraćanja Ombudsmanu Republike Srpske.

    
   Aktuelno
   17.11.2022.
   Svečano otvaranje nove zgrade Ustavnog suda Republike Srpske

   21.10.2022.
   Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga tehničkog pregleda zgrade Ustavnog suda Republike Srpske

   21.10.2022.
   Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku podnih prostirki za opremanje nove zgrade Ustavnog suda Republike Srpske

   18.10.2022.
   Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga čišćenja poslovnih prostorija novog objekta Ustavnog suda Republike Srpske

   18.10.2022.
   Četvrta dopuna Plana javnih nabavki za 2022. godinu

   18.10.2022.
   Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga obezbjeđenja novog objekta Ustavnog suda Republike Srpske

   18.10.2022.
   Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga sistematskog pregleda zaposlenih u Ustavnog suda Republike Srpske

   18.10.2022.
   Saopštenje za javnost sa 144. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

   18.10.2022.
   Dnevni red 144. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja