Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Saopštenje za javnost sa 312. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

  Danas je, 29. maja 2024. godine, u Banjoj Luci održana Tri stotine i dvanaesta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, ovaj Sud odlučivao o saglasnosti zakona, propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

  Pored drugih odluka koje je donio na današnjoj sjednici, Ustavni sud je usvojio i odluku u predmetu broj U-61/23 kojom je odlučio da odredbe člana 9. stav 1. tačka 4. i člana 16. stav 1. tačka 3. Pravilnika o kriterijumima i postupku prijema radnika u radni odnos u đačkim domovima i učeničkim kulturnim centrima nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske. Navedenim odredbama normiran je socijalni status kao jedan od kriterijuma za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos u domu, i dodjeljivanje 10 bodova članu porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata po tom osnovu. Donoseći ovakvu odluku Ustavni sud je ocijenio da su ovi kandidati stavljeni u privilegovan položaj u odnosu na ostale kandidate imajući u vidu da je Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžinskog rata već propisana obaveza javnih tijela da pri zapošljavanju daju prednost članu porodice poginulog boraca u odnosu na ostala lica. Ustavni sud je ocijenio, naime, da donosilac spornog Pravilnika nije mogao ponovo vrednovati isto lično svojstvo kandidata jer to dovodi do toga da se dva puta vrednuje isti lični staus jedne kategorije kandidata za prijemu radni odnos, čime su ostali kandidati diskriminisani u pravu na dostupnost radnog mjesta pod istim ulovima.

  Pored navedene odluke, Ustavni sud je na današnjoj sjednici donio i odluke u predmetima broj U-41/23, U-52/23, U-53/23, U-56/23, U-57/23 i U-70/23 kojima je odbio prijedlog, odnosno nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti Zakona o komunalnim taksama i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, odnosno za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti pojedinih podzakonskih i pojedinačnih akata. U predmetu broj U-51/23 Ustavni sud je obustavio daljnje vođenje postupka, jer su prestale postojati procesne pretpostavke za ocjenu ustavnosti i zakonitosti osporenog akta.

   

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja