Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Saopštenje za javnost sa 138. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

  Banja Luka, 13. decembar 2021.

   

  VIJEĆE ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

  SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

   

  Danas je u Banjoj Luci održana Stotinu i trideset i osma sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vijeće). Predmet odlučivanja Vijeća bilo je pitanje prihvatljivosti zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u Zakonu o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 20. oktobra 2021. godine.

  Vijeće je, dakle, raspravljalo o prihvatljivosti navedenog zahtjeva, odnosno o postojanju procesnopravnih uslova da se meritorno odlučuje o tome da li je osporavanim Zakonom došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.

  Rješavajući pitanje prihvatljivosti, Vijeće je utvrdilo da predmetni zahtjev nije prihvatljiv s obzirom na to da se navodima iz obrazloženja Odluke o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa ukazuje na povredu ustavnih vrijednosti garantovanih Ustavom Bosne i Hercegovine. Kako iz sadržaja ovog obrzloženja proizlazi, podnosilac zahtjeva prevenstveno navodi da je osporenim zakonom povrijeđen Ustav Bosne i Herceogivne, da su njegovim donošenjem narušeni suverenitet, teritorijalni integritet i politička nezavisnost Bosne i Hercegovine, kao i podjela nadležnosti između države i entiteta, iz čega posredno izvodi zaključak da je time došlo do povrede vitalnog nacioinalnog interesa bošnjačkog naroda, koji svoj identitet vezuje za državu Bosnu i Hercegovinu. Imajući u vidu izloženo, Vijeće je ocijenilo da se u konkretnom slučaju obrazloženje Odluke o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa odnosi prvenstveno na pitanja ustavnosti, te se kao takvo ne može smatrati obrazloženjem u smislu odredbe člana 48. stav 1. alineja 2. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske, jer ne sadrži razloge koji se mogu dovesti u vezu sa relevantnim odredbama Ustava Republike Srpske o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja