Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Саопштење за јавност са 271. сједнице Уставног суда Републике Српске
271. сједница

Бања Лука, 14. јул 2021.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 271. СЈЕДНИЦЕ

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Данас, 14. јула 2021. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и седамдесет и прва сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд), на којој је, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима овога Суда, одлучивано о уставносудским предметима који се тичу сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, односно сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске.

Уставни суд је на овој сједници, међу осталим одлукама, донио и одлуку у предмету број У-27/20 којом је утврђено да члан 9. став 2. Уредбе са законском снагом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске није у сагласности са Уставом Републике Српске. Уставни суд је утврдио неуставност оспорене одредбе, којом је прописано да услове, начин, кориснике, поступак, облик и обим коришћења средстава за санацију штете из члана 3. став 2. ове уредбе прописује Влада својим актима, на приједлог Управног добора Фонда солидарности, јер овлашћење дато Влади да регулише наведене односе по својој суштини излази изван оквира уставне надлежности извршне власти и представља овлашћење за њихово самостално уређивање. Оваквим нормирањем, по оцјени Уставног суда, доносилац оспорене уредбе са законском снагом повриједио је уставно начело подјеле власти тиме што је овакво овлашћење пренио на Владу Републике Српске, која за то није надлежна.

На данашњој сједници Уставни суд је такође донио и одлуку у предмету број У-65/20, којом је утврдио да Посебни колективни уговор о измјенама и допуни Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о раду. Сукус разлога за овакву одлуку своди се на чињеницу да су уговорне стране оспорени нормативни акт закључиле мимо начина и поступка који је одређен Посебним колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске, односно релевантном одредбом Закона о раду, ради чега исти акт није у сагласности са Уставним начелом законитости.

Напосљетку, Уставни суд је донио и одлуку у предмету број У-76/20. Њоме је утврђено да Одлука о накнади трошкова превоза код доласка на посао и повратка са посла за запослене у Заводу за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирслав Зотовић“ Бања Лука, као и Одлука о допуни ове Одлуке, нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о платама запослених лица у јавним установама у области здравства. Наиме, према оцјени Уставног суда, директор наведене здравствене установе, као доносилац оспорених аката, изашао је изван оквира својих законских овлашћења, јер релевантне законске одредбе не дају могућност директору јавне здравствене установе да уређује питање предметне накнаде.

Уставни суд је, поред наведених одлука, донио одлуке и у предметима број У-26/20, У-33/20, У-64/20, У-69/20, У-72/19, У-73/20 и У-79/20, којим нису прихваћене иницијативе за покретање поступка за оцјењивање уставности појединих уредби са законском снагом и закључака Републичког штаба за ванредне ситуације, те одредбе Закона о комуналној полицији, као ни иницијативе за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости појединих подзаконских нормативних аката.

 

 

 

     
    Претраживање


    Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
    © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења