Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Саопштење за јавност са 267. сједнице Уставног суда Републике Српске
267. сједница Суда

Бања Лука, 31. март 2021.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 267. СЈЕДНИЦЕ

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Данас, 31. марта 2021. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и шездесет и седма сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) на којој је одлучивано, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима овога суда, о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, односно о сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске.

Између осталих одлука које су усвојене на данашњој сједници, Уставни суд је донио и одлуку у предмету број У-21/20 којом је утврђено да Одлука о паркирању у граду Бијељина и Правилник о јавним паркиралиштима у граду Бијељина нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о комуналним дјелатностима. Наиме, доносиоци оспорених одлука, Скупштина Града Бијељина и Градоначелник Града Бијељина, били су дужни, сходно императивној норми сада важећег Закона о комуналним дјелатностима, да у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овога закона ускладе подзаконске акте са законом или да донесу нове акте којим ће уредити ову материју. С обзиром на чињеницу да су пропустили то учинити, Уставни суд је оцијенио да је у конкретном случају дошло до повреде релевантне норме Закона о комуналним дјелатностима, односно да су оспорени нормативни акти у цијелости довели до нарушавања уставног начела законитости.

Уставни суд је такође донио и одлуку у предмету број У-28/20, којом је утврдио да одредбе члaна 16. ст. 5. и 6. Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији Општине Прњавор нису у сагласности са Уставом и Законом о комуналним дјелатностима. Неуставност наведених одредаба, којим је прописано да се за одржавање мјерог мјеста и мјерног инструмента плаћа мјесечна налнада и да висину накнаде утврђује Надзорни одбор предузећа уз сагласност Скупштине Општине, Уставни суд је утврдио због тога што је доносилац акта изашао из оквира законских овлашћења прописивањем накнаде која није у сагласности са Законом о комуналним дјелатностима. Према оцјени Уставног суда, наиме, мјерно мјесто и мјерни инструмент чине саставни дио конуланалне инфраструктуре и средства за њихово одржавање се обезбјеђују из цијене комуналне услуге, тј. да у цијену улазе сви трошкви које давалац ове комуналне услуге сноси приликом прозводње и испоруке воде. Стога је давалац комуналне услуге дужан да из цијене коју плаћају крајњи корисници обезбиједи одржавање мјерног мјеста и мјерног инструмента, као и њихово исправно функционисање, без увођења посебне накнаде за њихово одржавање. Имајући у виду да оспорене одредбе нису у сагласности са Законом о комуналним дјелатностима, Уставни суд је констатовао да је њиховим прописивањем истовремено повријеђено и уставно начело законитости.

Уставни суд је на данашњој сједници донио и одлуку у предмету број У-31/20 којом је утврђено да Одлука о финансијској подршци породици за свако новорођено дијете на територији Општине Угљевик, коју је донио начелник Општине Угљевик, није у сагласности са Уставом и Законом о локалној самоуправи. Неуставност и незаконитост наведене Одлуке Уставни суд је утврдио с обзиром на чињеницу да доносилац оспореног нормативног акта, према Закону о локалној самуправи, није овлашћен да уређује ову област, већ да је то Скупштина Општине Угљевик. С обзиром на утврђену незаконитост оспореног општег акта, његовим доношењем од стране неовлашћеног субјекта дошло је, по оцјени Уставног суда, до повреде и уставних начела владавине права и подјеле власти.

Уставни суд је, поред наведених одлука, донио одлуке и у предметима број У-22/20, У-32/20 и У-42/20, а којим нису прихваћене иницијативе за покретање поступка за оцјену уставности оспорених одредаба Закона о ванпарничном поступку, Закона о извршном поступку, Закона о кривичном поступку, Закона о ликвидационом поступку, Закона о парничном поступку, Закона о судовима Републике Срспке, Закона о управним споровима и Закона о прекршајима Републике Српске, односно за оцјену уставности и законитости појединих подзаконских општенормативних аката и њихових норми.

     
    Претраживање


    Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
    © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења