Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Saopštenje za javnost sa 256. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
256. sjednica Suda

Banja Luka, 20. maj 2020.

 

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SA 256. SJEDNICE

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

 

Danas, 20. maja 2020. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i pedeset i šesta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Među ostalim odlukama koje su donesene na današnjoj sjednici, pomenućeno, ilustracije radi, da je Ustavni sud donio odluku u predmetu broj U-5/19 kojom je utvrdio da je član 35. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti socijalne zaštite Republike Srspke u nesaglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o radu. Neustavnost navedenih normi Ustavni sud je utvrdio s obzirom na činjenicu da su potpisnici ugovora osporenim odredbama propisali veći iznos novčane kazne koja se može izreći radniku u disciplinskom postupku od one koja je određena relevantnim odredbama Zakona o radu. Ovakvim normiranjem, ocjenio je Ustavni sud, došlo je do povrede ustavnog načela zakonitosti kojim je određeno da propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

Ustavni sud je takođe donio i odluku broj U-68/19 kojom je utvrdio, između ostalog, da član 11. stav 1. tačka 8) i stav 2. u dijelu koji glasi: „... a dodjelom nepovratnih novčanih sredstava samo u visini razlike između iznosa naplaćene ratne nematerijalne štete i iznosa iz člana 6. ove uredbe.“ Uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno-oslobodilačkog rata Republike Srpske nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-oslobodilačkog rata Republike Srspke. Ustavni sud je, naime, ocijenio da su pravo na stambeno zbrinjavanje i pravo na naknadu ratne štete potpuno različita prava koja se ostvaruju po različitim, zakonom propisanim uslovima, te da se uredbom, kao podzakonskim aktom, ne mogu dovoditi u vezu na način da se ostvarivanje jednog prava – prava na stambeno zbrinjavanje, uskraćuje ukoliko je realizovano drugo pravo, odnosno pravo na naknadu ratne štete. Ovakva ograničenja i uslovaljavanje prilikom ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje ne predviđa Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-oslobodilačkog rata Republike Srpske, zbog čega je Ustavni sud ocijenio da je osporenim propisivanjem narušeno ustavno načelo zakonitosti.

Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-24/19, U-33/19, U-84/19 i U-1 08/19 kojom je odbijen prijedlog, odnosno nisu prihvaćene inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj, kao i ocjenu pojedinih podzakonskih normativnih akata.

     
    Pretraživanje


    Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
    © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja