Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Саопштење за јавност са 253. сједнице Уставног суда Републике Српске

  Бања Лука, 26. фебруар 2020.

   

  САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 253. СЈЕДНИЦЕ

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  Данас, 26. фебруара 2020. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и педесет и трећа сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) на којој је, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима овога Суда, одлучивано о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, односно о сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске.

  - Уставни суд је на овој сједници, између осталог, донио више одлука којима је одлучивао о уставности и законитости докумената просторног уређења које су доносиле представничка тијела локалне самоуправе у Републици Српској. Тако је у предмету број У-26/19 донесена одлука којом је утврђено да Одлука Скупштине општине Котор Варош о усвајању Урбанистичког плана није у сагласности са Уставом и Законом о уређењу простора и грађењу, док је у предмету број У-34/19 усвојена одлука да са истим актима није у сагласности Одлука Скупштине општине Теслић о усвајању измјене дијела Регулационог плана блокова ЦТЗ и СТ 4 у Теслићу.  Надаље, Уставни суд је у оквиру исте области, одлуком број У-36/19, одлучио и да Одлука о усвајању Регулационог плана за простор између магистралног пута и ушћа ријеке Јошавке и Врбање „Западни улаз у Челинац“, коју је донијела Скупштина општине Челинац, такође није у сагласности са Уставом и наведеним Законом, као ни Одлука о усвајању измјене дијела ревизије Регулационог плана „Спортско – рекреационог подручја Јахорина“ на подручју општине Трново, коју је донијела Скупштина општине Трново. Неуставност наведених аката планске регулативе Уставни суд је утврдио темељем тога што поступак њиховог усвајања, као строго формалан, није проведен у сагласности са појединим императивним нормама Закона о уређења простора и грађењу, чиме су њихови доносиоци повриједили уставно начело законитости којим је одређено да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом.

  - Устави суд је такође донио и одлуку број У-19/19 којом је утврдио да Правилник о финансијској подршци породиљама на територији Општине Угљевик, којег је донио начелник Општине Угљевик, није у сагласности са Уставом Републике Срспке и Законом о локалној самоуправи. Имајући у виду, наиме, да Закон о локалној самоуправи не садржи овлашћење за начелнике локалних заједница да могу доносити предметни правилник, Уставни суд је утврдио да је начелник Општине Угљевик, излазећи из оквира својих законских овлашћења, доношењем оспореног акта повриједио релевантну одредбу наведеног Закона, а тиме и уставно начело законитости што предметни акт чини у цјелини неуставним.

  - Уставни суд је, поред наведених одлука, донио одлуке и у предметима број У-4/19, У-13/19, У-38/19 и У-39/19, којим нису прихваћене иницијативе за покретање поступка за оцјену уставности појединих одредаба Закона о раду и Породичног закона Републике Срспке, као и оцјену одређених подзаконских нормативних аката. Поред одлучивања о предметима из домена уставносудске надлежности, Уставни суд је такође одлучивао и о другим питањима везаним за своје редовно пословање.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења