Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Saopštenje za javnost sa 120. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

  Banja Luka, 30. decembar 2019.

   

  VIJEĆE ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

  SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

   

  Danas je u Banjoj Luci održana 120. sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vijeće). Predmet razmatranja i odlučivanja Vijeća bilo je pitanje prihvatljivosti zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda i Kluba delegata hrvatskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog i hrvatskog naroda u vezi sa Zakonom o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 28. novembra 2019. godine.

  Predmet odlučivanja Vijeća bilo je, dakle, pitanje prihvatljivosti navedenih zahtjeva, odnosno postojanje uslova za meritorno raspravljanje i odlučivanje o tome da li je osporavanim Zakonom došlo do povrede vitalnih nacionalnih interesa bošnjačkog i hrvatskog naroda.

  Odlučujući o prihvatljivosti zahtjeva, Vijeće je utvrdilo da su u konkretnom slučaju predmetni zahtjevi prihvatljivi s obzirom na to da je provedena procedura za zakone koji se odnose na vitalni nacionalni interes saglasno Amandmanu LXXXII na Ustav Republike Srpske, kojim je dopunjen član 70. Ustava, kao i da su ispunjene ostale procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje o zahtjevu. Vijeće će meritornu odluku o zahtjevu donijeti u Ustavom određenom roku u narednih 30 dana.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja