Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Saopštenje za javnost sa 248. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
248. sjednica

Banja Luka, 30. oktobar 2019.

 

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SA 248. SJEDNICE

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

 

U Banjoj Luci je danas, 30. oktobra 2019. godine, održana Dvije stotine i četrdeset i osma sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

 • Tako je Ustavni sud, između ostalih odluka koje je usvojio na današnjoj sjednici, donio i odluku broj U-23/18 kojom je utvrdio da sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o održavanju zgrada nije u saglasnosti odredba člana 21. stav 5. i član 22. st. 3. i 5. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije, koju je donijela Skupština grada Banjaluka. Osporavanim odredbama je propisano da korisnik usluge grijanja ne može bez pismene saglasnosti davaoca usluge obavljati zamjene, prepravke ili dogradnje na unutrašnjim instalacijama, te da se u slučaju zahtjeva za ponovnim priključenjem primjenjuju odredbe člana 12 ove odluke, a da u slučaju da davalac usluge bude onemogućen da izvrši provjeru u naknadno ostavljenom roku, datom na obavještenju, korisniku usluge će se obračunati puni iznos troškova toplotne energije. Sukus razloga kojima je Ustavni sud ocijenio neustavnost navedenih odredaba može se izreći konstatacijom da je ovakvim propisivanjem donosilac akta izašao iz okvira svojih zakonom utvrđenih ovlašćenja, s obzirom na to da je propisivanje ovih uslova zakonska materija čime je donosilac akta izašao izvan okvira svojih zakonskih ovlašćenja.

 • Ustavi sud je takođe donio i odluku broj U-74/18 kojom je utvrđeno da član 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske. Osporavanom odredbom propisano je da će se postupak osnivanja katastra nepokretnosti koji je počet prije stupanja na snagu ovog zakona, okončati u postupku osnivanja katastra nepokretnosti u skladu sa ovim zakonom. Prema ocjeni Ustavnog suda, s obzirom na činjenicu da lica koja su pred nadležnom upravom započela postupke pojedinačnih osnivanja katastra nepokretnosti, u vrijeme njihovog pokretanja nisu mogla da predvide posljedice primjene osporene odredbe, ista nije u saglasnosti sa ustavnim načelom vladavine prava.

  Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-39/18, U-76/18, U-77/18; U-78/18, U-82/18, U-84/18, U-91/18 i U-92/18 kojima je odbio prijedlog, odnosno nije prihvatio inicijative za ocjenu ustavnosti pojednih odredaba Zakona o administrativnim taksama, Zakona o amnestiji i Zakona o krivičnom postupku, kao i ocjenu pojedinih podzakonskih akata.

   
  Pretraživanje


  Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
  © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja