Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Саопштење за јавност са 248. сједнице Уставног суда Републике Српске
248. сједница

Бања Лука, 30. октобар 2019.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 248. СЈЕДНИЦЕ

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

У Бањој Луци је данас, 30. октобра 2019. године, одржана Двије стотине и четрдесет и осма сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) на којој је одлучивано, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима овога Суда, о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, односно о сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске.

 • Тако је Уставни суд, између осталих одлука које је усвојио на данашњој сједници, донио и одлуку број У-23/18 којом је утврдио да са Уставом Републике Српске и Законом о одржавању зграда није у сагласности одредба члана 21. став 5. и члан 22. ст. 3. и 5. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије, коју је донијела Скупштина града Бањалука. Оспораваним одредбама је прописано да корисник услуге гријања не може без писмене сагласности даваоца услуге обављати замјене, преправке или доградње на унутрашњим инсталацијама, те да се у случају захтјева за поновним прикључењем примјењују одредбе члана 12 ове одлуке, а да у случају да давалац услуге буде онемогућен да изврши провјеру у накнадно остављеном року, датом на обавјештењу, кориснику услуге ће се обрачунати пуни износ трошкова топлотне енергије. Сукус разлога којима је Уставни суд оцијенио неуставност наведених одредаба може се изрећи констатацијом да је оваквим прописивањем доносилац акта изашао из оквира својих законом утврђених овлашћења, с обзиром на то да је прописивање ових услова законска материја чиме је доносилац акта изашао изван оквира својих законских овлашћења.

 • Устави суд је такође донио и одлуку број У-74/18 којом је утврђено да члан 21. Закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске није у сагласности са Уставом Републике Српске. Оспораваном одредбом прописано је да ће се поступак оснивања катастра непокретности који је почет прије ступања на снагу овог закона, окончати у поступку оснивања катастра непокретности у складу са овим законом. Према оцјени Уставног суда, с обзиром на чињеницу да лица која су пред надлежном управом започела поступке појединачних оснивања катастра непокретности, у вријеме њиховог покретања нису могла да предвиде посљедице примјене оспорене одредбе, иста није у сагласности са уставним начелом владавине права.

  Уставни суд је, поред наведених одлука, донио одлуке и у предметима број У-39/18, У-76/18, У-77/18; У-78/18, У-82/18, У-84/18, У-91/18 и У-92/18 којима је одбио приједлог, односно није прихватио иницијативе за оцјену уставности поједних одредаба Закона о административним таксама, Закона о амнестији и Закона о кривичном поступку, као и оцјену појединих подзаконских аката.

   
  Претраживање


  Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
  © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења