Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Saopštenje za javnost sa 247. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
247. sjednica Suda

Banja Luka, 25. septembar 2019.

 

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SA 247. SJEDNICE

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

 

Danas, 25. septembra 2019. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i četrdeset i sedma sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Između ostalih odluka, Ustavni sud je na ovoj sjednici donio odluke kojima je utvrdio neustavnost i nezakonitost pojedinih opštenormativnih akata. Tako je u predmetu broj U-70/18 utvrđeno da Pravila o postupku pred Republičkom komisijom za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i način kontrole finansijskih izvještaja nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske. Ustavni sud je ocijenio neustavnim predmetni opšti akt u cijelosti s obzirom na to da iz Zakona o sprečavanju sudoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, koji je poslužio kao pravni osnov za donošenje ovih Pravila, ne proizlazi ovlašćenje Komisiji da derogirajući zakonske propise uredi predmetnu materiju.

Ustavni sud je takođe donio i odluku broj U-73/18 kojom je utvrđeno da Pravilnik o platama, naknadama i ostalim ličnim primanjima zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Teslić nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi. Imajući u vidu, naime, da Zakon o lokalnoj samoupravi ne sadrži ovlašćenje za načelnike lokalnih zajednica da mogu donositi predmetni pravilnik, Ustavni sud je utvrdio da je načelnik Opštine Teslić, izlazeći iz okvira svojih ustavnih i zakonskih ovlašćenja, donošenjem osporenog akta povrijedio relevantnu odredbu Zakona, a time i ustavno načelo zakonitosti što predmetni akt čini u cjelini neustavnim.

Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio i rješenja u predmetima broj U-20/18, U-34/18, U-65/18, U-81/18 i U-83/18 kojima nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o dječijoj zaštiti i osporavanih podzakonskih opštih akata.

     
    Pretraživanje


    Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
    © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja