Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Саопштење за јавност са 245. сједнице Уставног суда Републике Српске
245. сједница

Бања Лука, 17. јул 2019.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 245. СЈЕДНИЦЕ

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

У Бањој Луци је данас, 17. јула 2019. године, одржана Двије стотине и четрдесет и пета сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) на којој је одлучивано, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима овога Суда, о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, односно о сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске.

 • Тако је Уставни суд, између осталих одлука које је усвојио на данашњој сједници, донио и одлуку број У-53/18 којом је утврдио да са Уставом Републике Српске и Законом о стварним правима није у сагласности одредба члана 12. став 3. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе, којег је донио директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове. Оспораваном одредбом је прописано да се продаја, односно оптерећење правом грађења може извршити непосредном погодбом, с тим што цијена непокретности која се продаје, односно која се оптерећује правом грађења, не може бити нижа од тржишне цијене те непокретности. Уставни суд је оцијенио да је оваквим прописивањем доносилац акта изашао из оквира својих законом утврђених овлашћења, јер је непосредно уредио садржину законског института, с обзиром на то да је релевантним одредбама Закона о стварним правима одређено да се оваквим непокретностима може располагати само на основу јавног конкурса, а изузетно и непосредном погодбом у таксативно наведеним случајевима. Сходно таквом нормирању, закључио је Уставни суд, дошло је до повреде уставног начела законитости.

 • Устави суд је такође донио и одлуку број У-71/18 којом је утврђено да Одлука о измјенама и допунама Статута ЈЗУ Дом здравља „Источно Сарајево“ није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о здравственој заштити, Законом о систему јавних служби и Законом о локалној самоуправи. Према оцјени Уставног суда, ЈЗУ Дом здравља „Источно Сарајево“ била је у обавези да, прије доношења оспорене Одлуке, на исти акт прибави мишљење Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и сагласност начелника Општине Источна Илиџа и Источно Ново Сарајево, као суоснивача. Будући да у поступку доношења предметне Одлуке није прибављено мишљење надлежног министарства, као и да је сагласност на исту Одлуку потписало неовлашћено лице Општине Источна Илиџа, Уставни суд је оцијенио да је усљед тога дошло до повреде уставног начела законитости.

 • Уставни суд је на истој сједници донио и одлуку број У-75/18 којом је утврђено да Одлука о утврђивању плате функционера Општине Шамац није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о локалној самоуправи и Законом о статусу функционера јединица локалне самоуправе. Неуставности и незаконитост наведеног подзаконског општег акта Уставни суд је нашао у томе што исти акт од стране Скупштине Општине Шамац, као надлежног органа, није усаглашен у одређеним роковима са релевантим накнадно донесеним законским одредбама.

  Уставни суд је, поред наведених одлука, донио одлуке и у предметима број У-61/18, У-66/18, У-68/18 и У-27/19 којима је одбацио или одбио приједлоге, односно није прихватио иницијативе за оцјену уставности поједних одредаба Закона о социјалној заштити, Закона о средњем образовању и васпитању, Закона о основном васпитању и образовању, као и оцјену појединих подзаконских аката.

   
  Претраживање


  Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
  © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења