Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Саопштење за јавност са 244. сједнице Уставног суда Републике Српске

Бања Лука, 26. јун 2019.


САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 244. СЈЕДНИЦЕ
УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Данас, 26. јуна 2019. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и четрдесет и четврта сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) на којој је одлучивано, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима овога Суда, о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, односно о сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске.

Између осталих одлука, Уставни суд је на овој сједници донио одлуку у предмету број У-60/18 којом је утврђено да члан 52. став 2. Породичног закона није у сагласности са Уставом Републике Српске. Поменута норма, којом је прописано да муж нема право на тужбу за развод брака за вријеме трудноће жене и док њихово дијете не наврши годину дана живота, Уставни суд је оцијенио неуставном с обзиром на то да оваква одредба доводи до различитог третмана брачних супружника у погледу могућности подношења тужбе за развог брака у наведеном периоду. Оспореним прописивањем се, наиме, прави разлика међу супружницима без објективног и разумног оправдања. Приликом ове оцјене Уставни суд није занемарио чињеницу да су жена у току трајања трудноће, те мајка и дијете до његове навршене праве године, нарочито осјетљиве категорије, те да и по Уставну уживају посебну заштиту. Међутим, Уставни суд сматра да Породични закон садржи бројне друге механизме који обезбјеђују заштиту интереса мајке и дјетета, и који путем императивних норми јасно дефинишу међусобна права и обавезе брачних супружника, издржавања супружника који нема довољно средстава за живот, као и њихове дужности и права у погледу бриге и издржавања заједничке дјеце. Оспореном одредбом, закључује Уставни суд, дошло је до повреде уставних гаранција о забрани дискриминације, као и права на приступ суду као сегменту права на привично суђење из члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода.

Уставни суд је такође донио и одлуку број У-63/18 којом је утврђено да одредба члана 6. Правилника о поступку избора органа Универзитета, факултета, Академије умјестости и Института за генетичке ресурсе није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о високом образовању. Неуставност предметне одредбе, којом је прописан начин именовања декана/директора организационе јединице Универзитета, очитује се у томе што, према оцјени Уставног суда, ово питање може бити уређено искључиво Статутом Универзитета, јер Правилник који је у питању није одговарајући нормативни акт у смислу релевантних одредаба Закона о високом образовању.

Поред наведених, Уставни суд је донио и одлуку број У-64/18 којом је утврђено да Одлука о додатним условима за одбрану докторске дисертације на Универзитету у Бањој Луци, као и Одлука о измјени ове Одлуке, а које је донио Сенат Универзитета у Бањој Луци, нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о високом образовању. О разлозима за овакву одлуку Уставни суд је истакао да је доносилац оспораваног акта, уређујући ово питање, изашао изван оквира својих законских овлашћења будући да је прописивање услова за одбрану докторске дисертације у домену законодавца. Слиједом тога, предметне Одлуке донесене су супротно Закону о високом образовању, чиме је нарушено уставно начело законитости.

Напосљетку, Уставни суд је донио и Одлуку у предмету број У-58/18 којом је утврђено да Одлука о доношењу Регулационог плана дијела центра урбаног подручја Власенице није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о уређењу простора и грађењу. Неуставност наведене одлуке Уставни суд је утврдио темељем тога што поступак усвајања оспореног планског документа није проведен у сагласности са императивним нормама Закона о уређења простора и грађењу, чиме је његов доносилац повриједио уставно начело законитости којим је одређено да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом.

Уставни суд је, поред наведених одлука, донио одлуке и у предметима број У-62/18, У-67/18 и У-23/19 којима није прихватио иницијативе за покретање поступка за оцјену уставности појединих одредаба Закона о доприносима, као и оцјену појединих подзаконских нормативних аката.

Поред одлучивања о предметима из домена уставносудске надлежности, Уставни суд је одлучивао и о другим питањима везаним за своје редовно пословање.

 

     
    Претраживање


    Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
    © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења