Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Саопштење за јавност са 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

  Бања Лука, 27. март 2019.

   

  САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 241. СЈЕДНИЦЕ

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  Данас, 27. марта 2019. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и четрдесет и прва сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) на којој је одлучивано, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима овога Суда, о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, односно о сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске.

  Између осталих одлука, Уставни суд је на овој сједници донио одлуку у предмету број У-24/18 којом је утврђено да члан 30. став 2. у дијелу који гласи „[...] његови усвојеници и њихови потомци [...]“ Закона о насљеђивању није у сагласности са Уставом Републике Српске. Наведени дио поменуте норме, којом је нормирано питање која се лица сматрају нужним насљедницима под посебним условима, Уставни суд је оцијенио неуставним с обзиром на то да су исти насљедници већ наведени у одредби претходног става истог члана као нужни насљедници, тако да није јасно шта је законодавац имао у виду прописујући посебне услове и за насљеђивање усвојеника. Истoм одредбом, стога, није јасно и прецизно нормиран круг лица са правом насљеђивања нужног насљедног дијела, што је у супротности са уставним начелом владавине права.

  Уставни суд је такође донио и одлуку број У-35/18 којом је утврђено да члан 14. у дијелу којим је табеларно приказана систематизација Територијалне ватрогасне јединице, као и чланови 99. до 104. Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој систематизацији радних мјеста Општинске административне службе Козарска Дубица и основни текст истог акта нису у сагласности са Уставом и Законом о заштити од пожара. Основ неуставности и незаконитости наведених одредаба општих аката садржан је у чињеници да начелник Општине Козарска Дубица, као њихов доносилац, приликом утврђивања систематизације радних мјеста у Територијалној ватрогасној јединици Општине Козарска Дубица није прибавио претходно мишљење Министрства унутрашљих послова, а што је као обавеза предвиђена чланом 42. став 2. Закона о заштити о пожара.

  Уставни суд је, поред наведених одлука, донио одлуке и у предметима број У-25/18, У-26/18, У-28/18, У-29/18, У-32, У-33/18, У-37/18, У-44/18 и У-7/19 којима је одбацио приједлоге, односно није прихватио иницијативе за покретање поступка за оцјену уставности појединих одредаба Закона о измјенама и допунама Закона о управним споровима, Закона о општем управном поступку, Закона о основном васпитању и образовању и Закона о порезу на доходак, као и оцјену појединих подзаконских аката.

  Поред одлучивања о предметима из домена уставносудске надлежности, Уставни суд је одлучивао и о другим питањима везаним за своје редовно пословање.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења