Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске
240. сједница Суда

Бања Лука, 27. фебруар 2019.

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 240. СЈЕДНИЦЕ

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

У Бањој Луци је данас, 27. фебруара 2019. године, одржана Двије стотине и четрдесета сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) на којој је одлучивано, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима овога Суда, о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, односно о сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске.

 • Тако је Уставни суд, између осталих одлука које је усвојио на данашњој сједници, донио и одлуку број У-9/18 којом је утврдио да са Уставом Републике Српске није у сагласности одредба члана 43. Закона о преузимању акционарских друштава, којом је прописано да чланови и радници Комисије за хартије од вриједности Републике Српске не одговарају за штету која настане приликом обављања дужности у оквиру овог закона, осим ако се докаже да су одређену радњу која је проузроковала штету учинили или пропустили учинити намјерно. Уставни суд је, наиме, оцијенио да је оваквим прописивањем законодавац знатно ограничио, односно умањио грађанску одговорност наведених субјеката, чиме се ова лица стављају у привилеговани положај у односу на остале грађане, што представља повреду уставних одредаба којима се гарантује равоправност свих грађана и начело владавине права.

 • Устави суд је такође донио и одлуку број У-14/18 којом је, између осталог, утврђено да члан 13. Правилника о минималним условима које морају да испуњавају извођачи радова у шумарству није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о шумама. Према оцјени Уставног суда, министар је, прописујући да се овај правилник неће примјењивати у хитним поступцима, изашао из оквира овлашћења прописаних релевантном одредбом Закона о шумама с обзиром на то да законодавац није оставио могућност да се подзаконским актом пропишу ситуације у којима се одредбе овог правилника неће примјењивати. Будући да оспорена одредба предметног подзаконског акта, мимо уставног налога, није у сагласности са наведеним законом, Уставни суд је утврдио да иста није у сагласности ни са Уставом Републике Српске.

  Уставни суд је, поред наведених одлука, донио одлуке и у предметима број У-6/18, У-11/18, У-16/18, У-17/18, У-18/18, У-21/18 и У-22/18 којима је одбацио приједлоге, односно није прихватио иницијативе за оцјену уставности поједних одредаба Закона о фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, Закона о висини стопе затезне камате, Закона о парничном поступку и Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе, као и оцјену појединих подзаконских аката. У предмету број У-15/18 Уставни суд је донио рјешење којим је обуставио поступак јер су престали постојати процесни разлози за његово даљње вођење.

Поред одлучивања о предметима из домена уставносудске надлежности, Уставни суд је одлучивао и о другим питањима везаним за своје редовно пословање.

   
  Претраживање


  Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
  © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења