Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Саопштење за јавност са 238. сједнице Уставног суда Републике Српске
238. сједница Суда

Бања Лука, 20. децембар 2018.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 238. СЈЕДНИЦЕ

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

У Бањој Луци је данас, 20. децембра 2018. године, одржана Двије стотине и тридесет и осма сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) на којој је одлучивано, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима овога Суда, о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, односно о сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске.

Тако је Уставни суд, између осталих одлука које је усвојио на данашњој сједници, донио и одлуку број У-53/17 којом је утврдио да одредба чланa 84. став 6. Закона о основном васпитању и образовању није у сагласности са Уставом Републике Српске. Уставни суд је оцијенио да је неусаглашеност оспорене одредбе, којом је прописано да надлежно министарство може дати сагласност за ангажовање лица за подршку ученику са сметњама у развоју уколико постоје обезбијеђена средства за финансирање, резултат тога што оспорена норма доводи до неизвјесности и правне несигурности у остваривању права на обавезно основно васпитање и школовање дјеце са сметњама у развоју. Тиме је, према оцјени Уставног суда, законодавац прекршио уставну гаранцију по којој свако има право на школовање под једнаким условима и да је основно школовање обавезно и бесплатно.

Устави суд је такође донио и одлуку број У-79/18 којом је утврђено да Меморандум о сарадњи закључен 5. септембра 2018. године између Основног суда у Бањалуци и Окружног суда у Бањалуци и Смјернице Основног суда у Бањалуци за поступање у парничном поступку, донијете у септембру 2018. године, нису у сагласности са Уставом Републике Српске. Уставни суд је, наиме, утврдио да су оспоравани акти по својој правној природи општи акти за које постоји обавеза њиховог објављивања у одговарајућем службеном гласилу. С обзиром на чињеницу да предметни општи акти нису објављени, Уставни суд је оцијенио да исти нису у сагласности са чланом 109. Устава Републике Српске.

Уставни суд је, поред наведених одлука, донио одлуке и у предметима број У-54/17, У-106/17, У-109/17, У-1/18 и У-31/18 којима је одбио приједлоге, односно није прихватио иницијативе за оцјену уставности поједних одредаба Закона о уређењу простора и грађењу, Закона о полицији и унутрашњим пословима, Закона о републичкој управи, Закона о премјеру и катастру Републике Српске, Закона о дјечијој заштити и Закона о жељезницама Републике Српске, као и оцјену појединих подзаконских нормативних аката.

Поред одлучивања о предметима из домена уставносудске надлежности, Уставни суд је одлучивао и о другим питањима везаним за своје редовно пословање.

     
    Претраживање


    Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
    © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења