Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Саопштење за јавност са 235. сједнице Уставног суда Републике Српске
235. сједница

Бања Лука, 26. септембар 2018.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 235. СЈЕДНИЦЕ

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

У Бањој Луци је данас, 26. септембра 2018. године, одржана Двије стотине и тридесет и пета сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) на којој је одлучивано, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима овога Суда, о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, односно о сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске.

Тако је Уставни суд, између осталих, донио одлуку број У-77/17 којом је утврдио да одредбе чланa 19. алинеја 5, у дијелу који гласи „[...] и Статутарне комисије [...]“, члана 19. алинеја 11, члана 20. став 2. алинеја 6, у дијелу који гласи „[...] и усваја завршни рачун [...]“ и члана 67. Статута Савеза синдиката Републике Српске нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске. Истом одлуком утврђено је, такође, да Измјене и допуне Статута Савеза синдиката Републике Српске од 11. маја 2018. године нису у сагласности са наведеним вишим нормативним актима. Уставни суд је оцијенио да је неусаглашеност оспорених одредби резултат тога што исте немају правни основ у хијерархијски вишем законском акту, због чега нису у функцији провођења закона, те из њих не могу проистицати права и обавезе субјеката права, односно ради тога што је Измјене и допуне Статута донио ненадлежан орган. Уставни суд је утврдио да је, нормирајући на овај начин, доносилац оспорених статутарних одредби поступио супротно зајемченом уставном начелу владавине права и подјеле власти.

Уставни суд је, поред наведене одлуке, такође донио одлуке и у предметима број У-71/17, У-73/17, У-82/17, У-93/17, У-95/17, У-96/17, У-100/17 и У-113/17 којима је одбио приједлоге, односно није прихватио иницијативе за оцјену уставности Закона о насљеђивању, Закона провредним друштвима, Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске, Закона о извршном поступку, Закона о кривичном поступку Републике Српске, Закона о судским таксама и Закона о измјенама и допунама Закона о судским таксама, као и оцјену појединих подзаконских нормативних аката.

     
    Претраживање


    Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
    © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења