Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Саопштење за јавност са 227. сједнице Уставног суда Републике Српске
227. сједница Суда

Бања Лука, 31. јануар 2018.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 227. СЈЕДНИЦЕ

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Данас је, 31. јануара 2018. године, у Бањој Луци одржана Двије стотине и двадесет и седма сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) на којој је одлучивао, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима, о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, односно о сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске.

Тако је Уставни суд, између осталих, донио одлуку број У-3/17 којом је утврдио да члан 20. став 3. Правилника о начину оснивања и одржавања катастра непокретности Републике Српске није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о стварним правима. О зазлозима за овакву одлуку Уставни суд је навео да Републичка управа за имовинско-правне послове Републике Српске није могла оспореним подзаконским актом, супротно Закону о стварним правима, одредити упис права заједничке својине етажних власника на заједничким дијеловима зграде, с обзиром на то да је релевантном законском нормом својински режим истих дијелова згрāда уређен на другачији начин. Оваквим нормирањем дошло је, према оцјени Уставног суда, до повреде уставних гаранција уставности и законитости и начела подјеле власти.

Такође, Уставни суд је донио и одлуку број У-7/17 којом је утврдио да Правилник о платама запослених у Административној служби Општине Брод и Правилник о измјенама и допунама Правилника о платама запослених у општинској управи Општине Брод нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о локалној самоуправи. Полазећи од чињенице да релевантне одредбе Закона о локалној самоуправи не дају овлашћење начелнику општине да може доносити оспорене нормативне акте, Уставни суд је оцијенио да је, присвајањем непостојеће надлежности, начелник Општине Брод повриједио уставно начело законитости што оспорене акте са формалноправног аспекта у цјелини чини неуставним.

Поред наведених одлука, Уставни суд је донио и одлуку број У-20/17 којом је утврђено да члан 98. став 3. Одлуке о комуналном реду на подручју општине Угљевик није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о комуналним дјелатностима. Одређујући оспореном нормом да је цијена одвоза комуналног отпада са гробаља и школа из руралних подручја урачуната у цијену корисника комуналних услуга из тог руралног подручја, Уставни суд је оцијенио да је доносилац оспорене Одлуке, супротно Закону о комуналним дјелатностима, интервенисао у слободу уговорних страна да самостално регулишу мешусобне односе, будући да је неовлашћено поменутим корисницима утврдио вануговорну обавезу која се односи на финансирање услуга извршених трећим лицима. Нормирајући на такав начин, Скупштина Општине Угљевик је, као доносилац оспорене норме, повриједила уставна начела законитости, владавине права и подјеле власти.

Уставни суд је на истој сједници такође донио одлуке и у предметима број У-4/17, У-8/17, У-15/17, У-16/17 и У-55/17 којима није прихватио иницијативе за оцјену уставности и законитости Закона о прекршајима, Закона о парничном поступку и Закона о измјенама и допунама Закона о парничном поступку, Закона о порезу на непокретности, као и појединих подзаконских нормативних аката, док је у предмету број У-24/17 обуставио вођење уставносудског поступка јер су престали постојати процесни разлози за његово даљње вођење.

     
    Претраживање


    Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
    © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења