Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Саопштење за јавност са 224. сједнице Уставног суда Републике Српске
224. сједница

Бања Лука, 25. октобар 2017.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 224. СЈЕДНИЦЕ

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Данас је, 25. октобра 2017. године, у Бањој Луци одржана Двије стотине и двадесет и четврта сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) на којој је одлучивао, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима, о сагласности прописа и општих аката са Уставом, односно о сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске.

Тако је Уставни суд, између осталих, донио одлуку број У-90/16 којом је утврдио да члан 59. Статута Универзитета у Бањој Луци није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о високом образовању. О разлозима за овакву одлуку Уставни суд је навео да је Сенат Универзитета у Бањој Луци, као доносилац оспораваног акта, спорном одредбом прекорачио своја овлашћења из Закона о високом образовању, с обзиром на чињеницу да је прописивањем трајања мандата декана високошколске установе на посредан начин увео додатни услов за његов избор чиме је, мимо наведеног Закона, статутом као подзаконским актом пооштрио прописане услове за избор. Тиме је, по оцјени Уставног суда, доносилац оспораваног акта прекорачио своја уставна и законска овлашћења, с обзиром да је на тај начин уредио питање чије је уређивање у надлежности законодавца.

Такође, Уставни суд је донио и одлуку број 58/16 којом је утврдио да члан 2. Одлуке о усвајању Регулационог плана „Златиште-Брус“ и члан 98. Измјене Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту Града Источно Сарајево нису у сагласности са Уставом Републике Српске. Имајући у виду да је оспореним нормама наведених одлука прописано да ови акти ступају на снагу даном доношења и да ће накнадно бити објављени у службеном гласилу, а да при томе њихов доносилац није навео правно релевантне и оправдане разлоге за њихово раније ступање на снагу, Уставни суд је оцијенио да су оваквим прописивањем нарушене уставне гаранције из члана 109. Устава.

Поред наведених одлука, Уставни суд је донио и одлуку број У-94/16 којом је утврђено да члан 20. став 2. Посебног колективног уговора за запослене у области унутрашњих послова Републике Српске није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о раду. Утврђена несагласност очитује у томе што су учесници у закључивању оспораваног акта, супротно гаранцијама које пружа Закон о раду, предвидјели мањи обим права радника на неплаћено одсуство са рада од права која су има призната законом.

Уставни суд је такође донио одлуке и у предметима број У-51/16, У-52/16, У-68/16, У-73/16, У-81/16, У-88/16 и У-102/16 којима није прихватио иницијативе за оцјену уставности и законитости оспорених подзаконских нормативних. Тако Уставни суд није утврдио неуставност појединих одредаба Закона о адвокатури, Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености, Закона о пореском поступку Републике Српске и Закона о кривичном поступку Републике Српске, као нити неуставност и незаконитост појединих подзаконских општих аката.

Уставни суд је, такође, обуставио вођење уставносудског поступка у предмету број У-49/16, јер су престали постојати процесни разлози за његово даљње вођење.

     
    Претраживање


    Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
    © 2009-2018. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења