Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Dnevni red 127. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

  Broj: SU- 204/20

  Banja Luka, 8. jul 2020. godine

   

  ČLANOVIMA VIJEĆA ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

              Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, zakazujem

   

  STOTINU I  DVADESEST I SEDMU SJEDNICU

  VIJEĆA ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Sjednica Vijeća održaće se u ponedeljak 13. jula 2020. godine, sa početkom u 11,00  časova, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 11/II.

   

  Za sjednicu predlažem sljedeći

   

  DNEVNI  RED

   

              1. Usvajanje zapisnika sa Stotinu i dvadeset i treće sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske, održane 22. juna 2020. godine.

               2. Usvajanje zapisnika sa Stotinu i dvadeset i četvrte sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske, održane 22. juna 2020. godine.

               3. Usvajanje zapisnika sa Stotinu i dvadeset i pete sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske, održane 22. juna 2020. godine.

               4. Usvajanje zapisnika sa Stotinu i dvadeset i šeste sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske, održane 22. juna 2020. godine.

   

              5. Razmatranje predmeta po zahtjevu za zaštitu vitalnog interesa:

                  5.1 UV-13/20. Zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa Zaključcima u vezi razmatranja Informacije o „Rezoluciji o poštovanju žrtava fašističkog režima i pokreta“ usvojenoj na 8. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 02/1-021-494/20 od 1. juna 2020. godine.

                                                                                                       PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                                           Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

                                                                                               Ustavnog suda Republike Srpske

                                                                                                        Milenko Arapović, s.r.

                      

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja