Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Dnevni red 256. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

  Broj: SU-123/20

  Banja Luka, 27. april 2020.

   

  SUDIJAMA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

              Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske,

  zakazujem

   

  DVIJE STOTINE I PEDESET I ŠESTU SJEDNICU

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Sjednica će se održati u srijedu, 20. maja 2020. godine sa početkom u 9,00 časova, u Banjoj Luci, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 11/II.

   

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

   

  DNEVNI  RED

   

  1. Usvajanje Zapisnika sa Dvije stotine i pedeset i pete sjednice Ustavnog suda Republike Srpske, održane 7. aprila 2020 godine.

   

  2. Razmatranje i odlučivanje o predmetima:

      2.1. U-5/19.

      2.2. U-24/19.

      2.3. U-33/19.

      2.4. U-68/19 i U-105/19.

      2.5. U-84/19.

      2.6. U-108/19.

   

  3. Prijedlog odluke o usvajanju Budžetskog zahtjeva za izradu Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2020. godinu za Ustavni sud Republike Srpske.

  4. Prijedlog odluke za usvajanje Budžetskog zahtjeva za period 2021-2023. godine za Ustavni sud Republike Srpske.

  5.  Prijedlog odluke o prihvatanju ponude za nabavku računarske opreme u 2020. godini za potrebe Ustavnog  suda Republike Srpske.

  6. Tekuća pitanja.

   

                                                                                                             PREDSJEDNIK

                                                                                         USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                       Mr Džerard Selman s.r.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja