Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Dnevni red 119. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

  Broj: SU-  320 /19

  Banja Luka,  12. decembar  2019.

   

  ČLANOVIMA VIJEĆA ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

              Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, zakazujem

   

  STOTINU I  DEVETNAESTU SJEDNICU

  VIJEĆA ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Sjednica Vijeća održaće se u  srijedu, 18. decembra 2019. godine, sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 11/II.

   

  Za sjednicu predlažem sljedeći

   

  DNEVNI  RED

   

  1. Usvajanje zapisnika sa Stotinu i osamnaeste sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa      Ustavnog suda Republike Srpske, održane 24. septembra 2018. godine.

   

  2. Razmatranje predmeta po zahtjevu za zaštitu vitalnog interesa:

      2.1 UV-1/19. Zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa Zaključcima u vezi Informacije o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava Republike Srpske, broj: 02/1-021-1125/19 koju je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na Sedmoj posebnoj sjednici održanoj 12. novembra 2019. godine.

   

   

                                                                                                                PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                                                    Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

                                                                                                        Ustavnog suda Republike Srpske

                                                                                                           Prof dr Marko Rajčević, s.r.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja