Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Dnevni red 250. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

  Broj: SU- 305 /19

  Banja Luka,  29. novembar 2019.

   

  SUDIJAMA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

              Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske,

  zakazujem

   

  DVIJE STOTINE I PEDESETU SJEDNICU

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Sjednica će se održati u srijedu, 18. decembra 2019. godine sa početkom u 9,00 časova, u Banjoj Luci, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 11/II.

   

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

   

  DNEVNI  RED

   

  1. Usvajanje Zapisnika sa Dvije stotine i četrdeset i devete sjednice Ustavnog suda Republike Srpske, održane 27. novembra 2019. godine.

   

  2. Razmatranje i odlučivanje o predmetima:

      2.1. U-88/18.

      2.2. U-89/18.

      2.3. U-97/18.

      2.4. U-98/18.

      2.5. U- 100/18.

      2.6. U-102/18.

      2.7. U-103/18.

      2.8. U- 2/19.

      2.9. U-6/19.

   

  3. Raspravljanje i odlučivanje o procesnim pitanjima:

      3.1. Prijedlog Rješenja o spajanju predmeta broj U- 68/19 i U-105/19.

   

  4. Tekuća pitanja.

   

                                                                                                       PREDSJEDNIK

                                                                                   USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                 Mr Džerard Selman, s.r.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja