Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Dnevni red 245. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

  Broj: SU-177/19

  Banja Luka, 1. juli 2019.

   

  SUDIJAMA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

              Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske,

  zakazujem

   

  DVIJE STOTINE I ČETRDESET I PETU SJEDNICU

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Sjednica će se održati u srijedu, 17. jula 2019. godine sa početkom u 9,00 časova, u Banjoj Luci, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 11/II.

   

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

   

  DNEVNI  RED

   

  1. Usvajanje Zapisnika sa Dvije stotine i četrdeset i četvrte sjednice Ustavnog suda Republike Srpske, održane 26. juna 2019. godine.

   

  2. Razmatranje i odlučivanje o predmetima:

      2.1. U-53/18.

      2.2. U-61/18.

      2.3. U-66/18.

      2.4. U- 68/18.

      2.5. U-71/18.

      2.6. U-75/18.

      2.7. U-27/19.

   

  3. Raspravljanje i odlučivanje o procesnim pitanjima:

      3.1. Prijedlog Rješenja o spajanju predmeta broj U-41/19 i broj U-49/19.

   

  4.  Tekuća pitanja.                                                                         

   

   

  PREDSJEDNIK

  USTAVNOG SUDA

  Mr Džerard Selman, s.r.

   

   

   

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja