Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о прихватању понуде за израду дијела пројектне документације прикључка на

  Број: СУ- 309/21                                                                                         

  Бања Лука,  27. октобар 2021.                                                                                                                                                                                                     

              На основу чл. 87. став 3. и 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), чл. 32. став 3. и 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 27. октобра 2021. године, д о н и о  је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ИЗРАДУ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРИКЉУЧКА НА ТОПЛОВОДНУ И ЕЛЕКТРО МРЕЖУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКАТА УСТАВНОГ СУДА У ИЗГРАДЊИ

   

  1. Прихвата се понуда понуђача Института за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука за израду дијела пројектне документације која се односи на прикључак на топловодну и електро мрежу пословног објекта Уставног суда Републике Српске у изградњи.

  2. Уставни суд Републике Српске ће са понуђачем закључити уговор о набавци из тачке 1 ове одлуке у износу од 1.260,00 KM, односно 1.474,20 KM са урачунатим ПДВ-ом.

  3. Расходи за плаћање измјене дијела пројектне документације који се односи на темељење пројектоване зграде Уставног суда Републике Српске вршиће се из одобрених средстава по пројекту „Изградња зграде Уставног суда Републике Српске“.

   

  Образложење

   

  Имајући у виду нужност измјене пројектне документације у дијелу који се односи на прикључак на топловодну и електро мрежу пословног објекта Уставног суда Републике Српске у изградњи, покренут је поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача путем директног споразума за измјену дијела наведене пројектне документације. У циљу избора најповољнијих услова за закључивање уговора за наведену набавку путем директног споразума приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача Института за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука. С обзиром на прихватљиву понуду наведеног понуђача у укупном износу од 1.474,20 КМ Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                    Мр Џерард Селман, с.р.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења