Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о прихватању понудеза навку консултантских услугаопремања интеријера за пословни објекат Уставног суда

   

  Број: СУ- 244 /21                                                                                        

  Бања Лука,  8. септембар 2021.                                                                                                                                                                                                               

              На основу чл. 87. став 3. и 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), чл. 32. став 3. и 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и Допуне плана набавки роба и вршења услуга у 2021. години, број СУ-177/21, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 8. септембра 2021. године, д о н и о  је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ КОНСУЛТАНСКИХ УСЛУГА ОПРЕМАЊА ЕНТЕРИЈЕРА

  ЗА ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ УСТАВНОГ СУДА

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „ИНДУСТРОПРОЈЕКТ“ АД Приједор за набавку консултанске услуге опремања ентеријера пословног објекта Уставног суда Републике Српске. Са понуђачем „Индустропројект“ а.д. Приједор Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор у износу од 7.020,00 КМ са ПДВ-ом.

  2. Издаци за плаћање набавке консултанске услуге опремања ентеријера вршиће се са позиције 412700 – Расходи за стручне услуге.

   

  Образложење

              Уставни суд Републике Српске је Допуном плана набавки роба и вршења услуга за 2021. годину планирао набавку консултанске услуге опремања ентеријера пословног објекта Уставног суда Републике Српскe у процјењеној вриједности до 7.020,00 КМ путем директног споразума. У циљу избора најповољнијих услова за закључивање уговора за наведену набавку путем директног споразума приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача „Индустропројект“ а.д. Приједор. С обзиром на прихватљиву понуду понуђача „Индустропројект“ а.д. Приједор у укупном износу од 7.020,00 КМ Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

   

                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                   Мр Џерард Селман с.р.

   Тендерска документација за набавку додатних и непредвиђених радова на изградњи зграде Уставног суда РС(1389kb)
    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења