Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Obavještenje o nastavku postupka javne nabavke radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda Republike Srpske

   

  REPUBLIKA SRPSKA

  USTAVNI SUD

  PREDSJEDNIK

   

  Broj: SU-124-6/20

  Banja Luka, 22. maj 2020. godine

   

  POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA

  U POSTUPKU JAVNE NABAVKE RADOVA –NABAVKA RADOVA NA IZGRADNjI ZGRADE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Predmet: Obavještenje o  nastavku postupka javne nabavke, dostavlja se

   

  Ovim putem Ugovorni organ obavještava potencijalne ponuđače (privredne subjekte) koji su preuzeli Tendersku dokumentaciju broj: SU-105-2/20 od 14.04.2020. godine u otvorenom postupku javne nabavke radova – Nabavka radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda Republike Srpske za potrebe Ustavnog suda Republike Srpske (Obavještenje o nabavci broj: 895-1-3-6-3-3/20 objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 14.04.2020. godine) da se predmetni postupak nastavlja, iz razloga što je žalba jednog ponuđača na tendersku dokumentaciju, od strane Kancelarije za razmatranje žalbi Sarajevo, odbačena kao neuredna.

  Svi učesnici u postupku koji su preuzeli tendersku dokumentaciju, mogu dostaviti ponude do  22.06.2020. godine do 12.00 časova.

  Javno otvaranje ponuda će se održati 22.06.2020. godine u 12.30 časova u prostorijama ugovornog organa, adresa: Ustavni sud Republike Srpske, Ulica Kralja Alfonsa  XIII broj 11 78000 Banja Luka.

   

                                                                                              PREDSJEDNIK

                                                                          USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                         Mr Džerard Selman, s.r.                                                

  Dostavljeno:                                                                                   

  -  putem Portala javnih nabavki

  - a/a

   

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja