Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Obavještenje o obustavi postupka javne nabavke - Nabavka radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda Republike Srpske

  Broj: SU-124-2/20

  Banja Luka, 29. april  2020. godine

   

  POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA

  U POSTUPKU JAVNE NABAVKE RADOVA –NABAVKA RADOVA NA IZGRADNjI ZGRADE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Predmet: Obavještenje o obustavi postupka javne nabavke, dostavlja se

   

   

  Ovim putem Ugovorni organ obavještava potencijalne ponuđače (privredne subjekte) koji su preuzeli Tendersku dokumentaciju broj: 895-1-3-6-3-3/20 od 14.04.2020. godine u otvorenom postupku javne nabavke radova – Nabavka radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda Republike Srpske za potrebe Ustavnog suda Republike Srpske (Obavještenje o nabavci broj: 895-1-3-6-3-3/20 objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 14.04.2020. godine) da se predmetni postupak obustavlja, iz razloga što je jedan od potencijalnih ponuđača izjavio žalbu na istu.

  Shodno navedenom, Ugovorni organ je Zaključkom broj: SU-124-1/20 od 29.04.2020. godine obustavio predmetni postupak do okončanja žalbenog postupka.

  O nastavku postupka nabavke privredni subjekti će biti blagovremeno obaviješteni putem Portala javnih nabavki, kao i putem zvanične stranice Ugovornog organa:  www.ustavnisud.org.

   

   

                                                                                                             PREDSJEDNIK

                                                                                     USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                      Mr Džerard Selman s.r.

                                                                                                 

  Dostavljeno:                                                                                    

  - putem Portala javnih nabavki

  -a/a

   

   

   

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja