Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Odluka o prihvatanju ponude za nabavku pića i osvježavajućih napitaka

  Broj: SU- 207/16                                                                                        

  Banja Luka, 22. jun 2016.

   

              Na osnovu člana 70. st. 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 21. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i Plana javnih nabavki za 2015. godinu, Ustavni sud Republike Srpske je na prijedlog Komisije za nabavke na sjednici održanoj 22. juna 2016. godine, donio

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA NABAVKU PIĆA I OSVJEŽAVAJUĆIH NAPITAKA U ČAJNU KUHINjU USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „Georg Komerc“ d.o.o. iz Banje Luka za nabavku pića i osvježavajućih napitaka u čajnu kuhinju Ustavnog suda Republike Srpske.

  2. Sa ponuđačem „Georg Komerc“ d.o.o. Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor o načinu plaćanja, isporuci i ostalim pojedinostima dostave, u trajanju od godinu dana od dana potpisivanja ugovora na godišnjem nivou u iznosu od 6.817,61KM.

  3. Rashodi za nabavku osvježavajućih napitaka vršiće se sa pozicije grupe konta 412900 – Rahodi po osnovu reprezentacije u zemlji.

   

  Obrazloženje

   

              Komisija za nabavke Ustavnog suda Republike Srpske razmatrala je, 2. juna 2016. godine, dvije prispjele ponude po predmetnom konkurentskom zahtjevu. Rukovodeći se metodologijom najniže cijene, Ustavni sud Republike Srpske je, na prijedlog Komisije za nabavke, u skladu sa članom 70. st. 1 i 3. Zakona o javnim nabavkama i člana 21. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

  Protiv ove odluke nezadovoljan učesnik u postupku ima pravo žalbe Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ovoga Suda u roku od pet dana od dana prijema odluke.

   

   

  PREDSJEDNIK

  USTAVNOG SUDA

  Mr Džerard Selman, s.r.

   

   

   

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja